29.08.2016.

Zamena kupljene robe moguća do dve godine – rok za rešavanje reklamacije 15 dana

Većina trgovaca u Srbiji zloupotrebljava činjenicu da su potrošači neinformisani o svojim pravima, pa neretko odbijajaju da uvaže reklamaciju na prodati proizvod. Naime, ukoliko vam se […]
12.08.2016.

Neredovno plaćanje telefonskih računa i nezakoniti postupci telefonskih provajdera

Svakome od nas se ponekad dogodi da ne plati telefonski račun na vreme, te ta kašnjenja iznose nekad i do mesec dana. U ovakvim situacijama često […]
16.06.2016.

Problemi sa potraživanjima – Kada ni kompenzacija ne pomaže

Svi pravni subjekti u Srbiji u nedostatku novca pribegavaju metodama kompenzacije, odnosno plaćanju u robi i uslugama a u cilju zatvaranja obaveza i potraživanja prema partnerima […]