Programi potpune pravne zaštite*

Za Vas i Vašu porodicu - efikasno, brzo, ekonomične cene

Najveća inovacija u praksi pružanja pravnih usluga / pravne pomoći, jeste ugovaranje programa.
To su programi pravnih usluga za period od godinu dana, koje Vam Justicia obezbeđuje po ekonomičnoj "Low cost" ceni, koja se plaća u mesečnim ratama!
Pravo na korišćenje usluga se stiče odmah posle uplate prve rate.
Sve ugovorene usluge se koriste u bilo kom periodu tokom 12 meseci, bez ikakvih dodatnih plaćanja.

Živimo u vremenu „potpune slobode“ – sami uređujemo svoj život, ali smo i sami odgovorni za njegov kvalitet. U oblasti zaštite naših prava ovakva „sloboda“ može biti veliki teret. Danas svoja prava moramo štititi, pre svega, sami. Bilo da država i njene institucije postavljaju neopravdane zahteve, iz neznanja ili nepažnje, bilo da ste oštećeni kao potrošači i korisnici usluga, bilo da rešavate često mučne imovinske odnose ili uređujete poremećene porodične, radne i druge odnose, prepušteni ste sami sebi: ili da lično uđete u neravnopravnu i krajnje neizvesnu borbu ili da izdvojite dovoljno novaca i angažujete advokata. U oba slučaja potrebno je strpljenje, dobri živci i neretko pun novčanik.

Justicija nudi rešenje !


Svako od nas se, s vremena na vreme, nađe u situaciji da mu je potrebna pravna zaštita. Ako ocenimo da nam ne preti velika šteta ili nemamo dovoljno novaca da se zaštitimo, nećemo reagovati. Ipak je najčešće da ne znamo kako da se odbranimo ili nemamo dovoljno novaca da to kvalitetno učinimo. Štete se tako gomilaju, a naša situacija postaje sve nepovoljnija. A šta ako za veoma malo novaca možete dobiti punu pravnu zaštitu kad god se nađete u nevolji?

Potpuna i neograničena pravna zaštita*


Sve pravne intervencije, bez ograničenja, su besplatne u periodu za koji važi pretplata.
Ako se u tom periodu javi potreba za izlaskom na sud (zastupanja, pre svega), korisnik pravne zaštite ostvaruje popust na troškove advokatskih usluga do 60%. Pretplata na pravnu zaštitu i u tom pogledu znači velike uštede u zaštiti građana.
 

Lični programi pravne zaštiteOsnovni oblik obezbeđenja potpune pravne sigurnosti za pojedinca, potpisnika ugovora, na period od godinu dana. Sve situacije u toku godine koje zahtevaju neki oblik pravne intervencije (saveti, ugovori, tužbe, žalbe, zahtevi, opomene, prigovori, predlozi za izvršenje...) koje ne zahtevaju izlazak advokata na sud, Justicija rešava bez ikakve dodatne nadoknade.

Naručite Lični
program pravne zaštite


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
 

Porodični programi pravne zaštiteObezbeđuje punu pravnu sigurnost za pojedinca i članove njegove porodice u periodu od godinu dana. Sva pravila pružanja pomoći su ista kao i kod Ličnog programa zaštite, izuzev što je pretplata uvećana za 50%,
bez obzira na broj članova porodice.

Naručite Porodični
program pravne zaštite


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -