Besplatni pravni saveti


Svakom ko se javi sa pitanjem koje regulišu zakoni i propisi Republike Srbije,
Justicija će obezbediti po jedan besplatan pravni savet.


Besplatne pravne savete stručnjaci Justicije obezbeđuju svima koji pokažu interesovanje za njen rad i usluge i ukoliko su se registrovali.
✓ Registracijom korisnik stiče pravo na dobijanje elektronskog biltena kompanije.

✓ Sama registracija je besplatna i ne podrazumeva nikakve obaveze registrovanog lica.

✓ Registrovano lice stiče pravo na jedan stručni savet pravnika za bilo koju situaciju.

• Savet se daje elektronskom poštom ili izuzetno telefonom, ukoliko naš advokat tako proceni.
• Besplatni pravni savet ne obuhvata satanak sa pravnikom ili pravnim timom.