Usluge zastupanja za pravna lica

Zastupanje pravnih lica - brzo, efikasno, sa optimalnim troškovima

Iskusan tim pravnih stručnjaka, specijalista u svim oblastima koje regulišu zakoni i propisi Republike Srbije, a tiču se pravnih lica (preduzeća, preduzetničke radnje, agencije) uvek je spreman da u najkraćem roku obradi zahteve, slučajeve, probleme klijenata i da odmah preuzme zastupanje.

Pred sudovima, u svim vrstama sporova, na strani tužbe ili odbrane, kod svih državnih institucija advokati, koje za svoje klijente obezbeđuje Justicija, zastupaju klijente koristeći bogate resurse našeg jedinstvenog sistema pravne zaštite i u kratkom roku, sa otpimalnim troškovima, okončavaju zadatke na zadovoljstvo pravnih lica koja su im poklonili poverenje.

Osim imperativa da se zastupanje obavi efikasno, u interesu i na korist klijenata, posebno se vodi računa i o tome da se maksimalno smanji broj ročišta i da se izbegnu nepotrebne pravne radnje u određenim slučajevima kako bi se klijentima uštedeli i vreme i novac.

Usluge zastupanja pravnih lica u segmentu Sekundarnih pravnih usluga* klijenti Justicije plaćaju sa 50% popusta.

Advokati zastupnici, koje za svoje klijente obezbeđuje Justicija, neprekidno se usavršavaju, svako u svojoj oblasti, prate promene zakona i propisa, pažljivo proučavaju iskustva u praksi. Zato su u svako doba spremni za zastupanje klijenata koji imaju potrebu da reše nešto u sledećim oblastima: izvršenja, radnje pred privrednim sudom ili APR, zahtevi za nadoknadu štete, prigovori, vansudska poravnanja i dr.