Neograničena pravna zaštita* za pravna lica

Za preduzeća, radnje, agencije - efikasno, brzo, ekonomične cene

Najveća inovacija u praksi pružanja pravnih usluga / pravne pomoći, jeste ugovaranje programa.
To su programi pravnih usluga za period od godinu dana, koje Vam Justicija obezbeđuje po ekonomičnoj "Low cost" ceni, koja se plaća u mesečnim ratama!
Pravo na korišćenje usluga se stiče odmah posle uplate prve rate.
Sve ugovorene usluge se koriste u bilo kom periodu tokom 12 meseci, bez ikakvih dodatnih plaćanja.


Pravna lica po prirodi stvari imaju značajne i kontinuirane potrebe za pravnim intervencijama. Statusne promene (počev od osnivanja), radni odnosi, kupoprodajni odnosi, odnosi sa državom – sve su to uobičajene oblasti poslovanja. Manje firme često ove vrste intervencija obavljaju same, najčešće iz praktičnih razloga ili zbog visokih troškova angažovanja advokata. Samo znatno veće firme imaju stalno angažovanog advokata, što im značajno olakšava poslovanje.

Justicija nudi punu pravnu podršku i obezbeđuje sve vrste pravnih intervencija, dostupnih svim firmama.


Naš tim pravnika može zadovoljiti sve zahteve firme za pravnim uslugama uz određeni nivo mesečne pretplate, koji se prilagođava veličini firme. Nalik uslugama knjigovođa, gde je nivo mesečne pretplate uvek znatno manji od troškova zapošljavanja stručnog lica, eksterna saradnja obezbeđuje kvalitetne i kompetentne usluge, a u slučaju nezadovoljstva veoma jednostavan prekid saradnje. Pravne usluge se mogu ugovarati na sličan način. Mesečna pretplata, daleko manja od povremenog ili stalnog angažovanja stručnog lica, podrazumeva visok kvalitet usluge i punu kompetenciju pravnika Justicije.

Pravne radnje za sve situacije u toku godine koje zahtevaju neki oblik pravne intervencije (saveti, ugovori, tužbe, žalbe, zahtevi, opomene, prigovori, predlozi za izvršenje...), a koje ne zahtevaju izlazak advokata na sud, Justicija obezbeđuje neograničeno bez ikakve dodatne nadoknade. Ako se javi potreba za izlaskom na sud (postupanja, pre svega), korisnik pravne zaštite ostvaruje popust na troškove advokatskih usluga od 50%. Pretplata na pravnu zaštitu i u tom pogledu znači potpuno novi nivo sigurnosti, uz velike uštede u poslovanju.