Uključite se u sistem jedinstvene pravne zaštiteKoliko puta su Vas iznenadile opomene i tužbe (sa ili bez povoda i obrazloženja) od strane pojedinaca, firmi ili državnih organa (neopravdane kazne u saobraćaju, neopravdane kazne za parkiranje, pogrešno obračunati porezi, doprinosi, komunalni troškovi, nervozni komšija ili osvetoljubivi poznanik), a da niste znali kako da zaštitite svoj interes, kome da se obratite, koliko to košta? Koliko puta ste sami bili oštećeni od strane pojedinaca, firmi ili državnih organa (nekvalitetne usluge, nekvalitetni kupljeni proizvodi, odbijanje izdavanja računa, trgovačke greške i pokušaji prevare, usmeni dogovori koji se krše, narušavanje privatnosti...), a da niste znali kako da nadoknadite nastalu štetu, jer ste smatrali da nemate šanse ili, jednostavno, niste imali dovoljno novaca za angažovanje advokata? Tome je došao kraj.


I kada su Vam prava ugrožena i kada su neostvarena


Navikli smo da pomoć advokata zatražimo tek kada smo suočeni sa pretnjom ili pokušajem da naša prava budu bitno ugrožena (tužba, opomena, odluka, presuda). Mnogo ređe zatražimo pomoć u fazi definisanja nekog pravnog odnosa (ugovor, ostavina, prenos prava), a još ređe se obraćamo pravnom stručnjaku da nadoknadimo štetu, koju nam je nanelo treće lice. Justicija je jedinstveni sistem pravne zaštite koji pruža neprekidnu, efikasnu i finansijski prihvatljivu podršku i u situaciji kada ste Vi ugrozili tuđa prava (svesno ili nesvesno) i očekujete fer šansu da posledice budu realne, i u situaciji kada je neko drugi ignorisao ili namerno povredio Vaša prava, pa očekujete fer nadoknadu pretrpljene štete.

Justicija okuplja pravne stručnjake, čiji je zadatak pružanje kvalitetnih, brzih i efikasnih, transparentnih usluga u svim oblastima narušenih prava, uz puno poštovanje klijenta i njegovog integriteta. Danas Justicija pokriva teritoriju Srbije, sutra će njene usluge biti prisutne u brojnim drugim zemljama.

Usluge koje Justicija pruža su – jedinstvene. To nije samo fer odnos prema klijentu, to je i potpuna posvećenost interesima klijenta, ali i edukacija klijenta o pravima, kojih pojedinac često nije svestan. Isto onoliko koliko država, ili drugi nosilac prava, insistira na poštovanju pravila, toliko i svaki građanin ima prava da instistira na zaštiti svog integriteta, svoje imovine i svih drugih zakonom i običajima stečenih prava. Neće svaki građanin morati da postane pravni ekspert da ne bio bio oštećen. Umesto njega, učiniće to pravni stručnjaci koje obezbeđuje Justicija.

Dušan Janković

mr oec,
direktor


Ekonomiju diplomirao u Rimu, a magistrirao u Njujorku.

Školovao se i prvu radnu praksu stekao u Italiji i SAD, gde je, između ostalog, radio i u jednoj od vodećih finansijskih institucija u SAD Fidelity National Financial.

Potom je u Srbiji na poziciji potpredsednika jednog od najvećih srpskih grafičkih preduzeća Publikum doo pet godina uspešno vodio izvoz i radio na poboljšanju produktivnosti uvođenjem savremenih operativnih pravila; aktivno učestvovao u projektima za Walt Disney u Holadniji, za Nestle u Rusiji, u kampanji za gradonačelnika Moskve.

Sa te pozicije okupio je tim iskusnih stručnjaka u oblastima ekonomije, prava i informatike i osnovao preduzeće Justicija sistemi doo.

Govori engleski i italijanski, bavi se boksom i skijanjem.

Zadovoljstvo mi je da sam jedan od onih koji je prvi shvatio vrednosti sistema zaštite koju pruža Justicija.

Iskreno se nadam da ćemo kao tim uspeti da stvorimo okruženje u kome se klijenti osećaju bezbedno i zaštićeno, bez obzira na oblast iz koje imaju problem.

Neprekidna, efikasna i finansijski prihvatljiva pravna podrška


Naša kompanija obezbeđuje u svom sastavu veliki broj pravnih stručnjaka i angažovanih konsultanata za sve važne oblasti pravne pomoći. Njima je na raspolaganju veliki broj stručnih asistenata, odeljenje za eksterne komunikacije, IT odeljenje, odeljenje za praćenje potreba klijenata, odeljenje tehničke podrške. Takva organizacija omogućava da pomoć bude dostupna praktično 24 časa, 365 dana u godini, da intervencije budu veoma uspešne i u najkraćem roku, da klijenti imaju najmanje moguće troškove, posebno u poređenju sa Ad Hoc traženjem pomoći u kriznim okolnostima.

Kontaktirajte nas