16.06.2016.

Problemi sa potraživanjima – Kada ni kompenzacija ne pomaže

Svi pravni subjekti u Srbiji u nedostatku novca pribegavaju metodama kompenzacije, odnosno plaćanju u robi i uslugama a u cilju zatvaranja obaveza i potraživanja prema partnerima […]