Za objavljene fotografije dece bez saglasnosti roditelja kazna zatvora do tri godine
22.02.2018.
Novi zakon o putevima: Privatne parcele postaju državne u javnom interesu
18.04.2018.

Ozakonjenje objekta i oslobađanje od plaćanja takse

legalizacija ozakonjenje objekta

Zakon o ozakonjenju objekata je stupio na snagu 2015. godine i po ovom zakonu mogli su se ozakoniti objekti za koje je do 2014. godine podnet zahtev za legalizaciju i objekti koji su vidljivi na satelitskom snimku do novembra 2015. godine. Objektima za koje nije podnet zahtev inspekcija je izdala rešenje o rušenju i prosledila ga sekretarijatu, a oni po službenoj dužnosti automatski pokreću postupak ozakonjenja.

Proces ozakonjenja objekta je zamenio proces legalizacije. Samim rešenjem o rušenju dobija se mogućnost ozakonjenja svih objekata koji su izgrađeni bez dozvole. Ukoliko nema nerešenih imovinsko-pravnih odnosa, potrebno je samo dokazati vlasništvo nad objektom, pravo na zemljištu ili objektu, odnosno podneti:

• izveštaj o zatečenom stanju,

• kopiju plana,

• list nepokretnosti,

• geodetski snimak (izveštaj i elaborat),

• mišljenje opštine (ukoliko nije pribavljeno u ranijem postupku).

Rok koji je država odredila za završetak ozakonjenja je 2020. godina.

Koliko košta taksa za ozakonjenje objekta?

Pored dokumentacije koju je potrebno pribaviti, potrebno je priložiti i dokaz o plaćenoj taksi za ozakonjenje.

Zakon je predvideo plaćanje takse po kvadraturi objekta:

– u iznosu od 5.000 dinara za ozakonjenje porodičnog objekta ili stana, korisne površine do 100 m2, pomoćne i ekonomske objekte, proizvodne i skladišne objekte

– Za porodične stambene objekte i stanove korisne površine od 100 m2 do 200 m2, plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od 15.000 dinara.

– Za porodične stambene objekte i stanove korisne površine od 200 m2 do 300 m2, plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od 20.000 dinara.

– Za porodične stambene objekte korisne površine preko 300 m2, plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od 50.000 dinara.

ozakonjenje objekta legalizacija

Izvor: Blic

Korisnici socijalne pomoći i invalidi oslobođeni takse

Ono što je posebno naglašeno u članu 33. Zakona o ozakonjenju objekata jeste da su određene kategorije oslobođene plaćanja takse. Naime, odredbe ovog člana se ne odnose se na vlasnike nezakonito izgrađenog objekta koji je namenjen za stanovanje podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva, a koji je lice sa invaliditetom, samohrani roditelj ili korisnik socijalne pomoći. Neretko se dešava da građani nisu upoznati sa ovim pravom.

Nedavno smo vam ukazali i na mogućnost oslobađanja od sudske takse najugroženijih građana, pa ukoliko imate nerešene imovinsko-pravne odnose sa suvlasnicima, moguće je pokrenuti i parnični postupak bez većih troškova.

Zgrade i nadzidani objekti

U stambenim zgradama u kojima je investitor nedostupan ili više ne postoji, stanari mogu da se organizuju preko upravnika, da zajedno apliciraju za postupak ozakonjenja, uz podnošenje jednog izveštaja o zatečenom stanju.

Kad je predmet ozakonjenja objekat izgrađen na građevinskom zemljištu na kome postoji pravo susvojine, kao dokaz o odgovarajućem pravu dostavlja se i pismena saglasnost svih suvlasnika.

U slučajevima kada je predmet ozakonjenja pretvaranje zajedničkih prostorija zgrade u stan ili poslovni prostor, nadogradnja ili pripajanje zajedničkih prostorija susednom stanu, kao dokaz o odgovarajućem pravu dostavlja se izvod iz lista nepokretnosti za zgradu i sve posebne delove zgrade. Potrebna je i dokumentacija koja je dokaz regulisanju međusobnih odnosa između vlasnika nezakonito izgrađenog objekta i organa zgrade – Odluka Skupštine stanara i Ugovor između Skupštine stanara i investitora.


izvor: Justicija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *