Kazna roditeljima zbog bežanja učenika sa časova do 100.000 dinara
17.01.2018.
Za objavljene fotografije dece bez saglasnosti roditelja kazna zatvora do tri godine
22.02.2018.

Protivustavno umanjenje penzija

Zakon o privremenom uređenju načina isplate penzija koji je Narodna skupština Srbije usvojila 26. 10. 2014. godine po hitnom postupku, a čija je primena počela od novembra 2014. po mnogo čemu je protivustavan. Iako u njemu ne stoji datum kraja primene zakona, upitna je i njegova formulacija “privremen” koja je u nazivu zakona ostala.

Naime, Zakon o privremenom uređenju načina isplate penzija ima svega šest članova, od kojih su dva potpuno protivustavna. Oni govore o iznosu umanjenja za penzije od 25.000 dinara do 40.000 dinara i za one iznosa preko 40.000 dinara.

Prema članu 70. Ustava, sistem penzijskog osiguranja uređuje se Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i to je sa stanovišta Ustava jedini način kojim se mogu uređivati prava korisnika penzija.

Zakon o privremenom uređenju načina isplate penzija ne može da uređuje ono što spada u materiju sistemskog zakona.  On je izazvao pravni poremećaj u penzijskom sistemu, jer su odredbe privremenog zakona blokirale još uvek važeće odredbe sistemskog zakona.

Ustav Srbije definisao je da se dostignuti nivo ljudskih prava ne može smanjivati. Država u određenim situacijama može smanjivati izdvajanja za penzije. U tom slučaju dostavlja rešenja za penzije po novim zakonskim odredbama. U slučaju određenog broja penzionera u Srbiji nisu doneta rešenja sa poukom o pravnom leku.

Ustav Srbije definiše da pravo svojine (a to je penzija) može biti ograničeno ili oduzeto, ali samo u javnom interesu koji je uređen zakonom i to uz naknadu. O naknadi, kojom Ustav uslovljava oduzimanje imovine građanima, u Zakonu nema ni reči.

Zakonom o privremenom načinu isplate penzija grubo su narušeni i jedan i drugi ustavni uslov.

Država Srbija ima mehanizme kontrole ustavnosti donetih zakona. Ključ za njegovo pokretanje je u rukama Ustavnog suda, kome su takve inicijative već pristigle.

 

Penzioneri najavljuju tužbe

Jedan od koraka ka ostvarenju svojih prava bilo je pokretanje inicijative za ocenu ustavnosti  ovog zakona pred Ustavnim sudom. Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije pokrenulo je ovu inicijativu, ali nakon izostanka odgovora, uputili su i dopis Ustavnom sudu republike Srbije u kome predlažu hitno razmatranje ocene ustavnosti. I na ovaj dopis nije usledio odgovor.

Iz tog razloga ovo udruženje pokrenulo je kampanju pod nazivom „Stavimo tačku na pljačku“.
Jedan  od ciljeva ove kampanje je pokretanje penzionera da se obrate nadležnoj filijali Republičkog fonda PIO sa zahtevom za donošenje Uverenja o povraćaju zadržanih iznosa od penzije, kao i Uverenja o isplati penzije za period od 1. 11. 2014. godine do dana podnošenja zahteva.

Naime, od 1.11. 2017. godine počinje da teče zastaralest za finansijska potraživanja po osnovu smanjenja penzija na osnovu Zakona o obligacionim odnosima.

Kako navode u udruženju, fondu PIO se do sada obratilo preko 120.000 oštećenih penzionera. Fond PIO se ponaša neprofesionalno jer zahteve ne protokoliše i ne odgovara na njih, odnosno ne izvršava upravnu radnju (izdavanje Uverenja) u rokovima propisanim Zakonom o opštem upravnom postupku.

Takođe, Državno pravobranilaštvo, kojem je podneto preko 10.000 Predloga za mirno rešenje spora, za sada na njih ne odgovara.

Zato je naredni korak ovog udruženja više pojedinačnih tužbi Komitetu za socijalna prava u Strazburu.


Izvor: Danas, Justicija

1 Comment

  1. Radmila Babic says:

    Podnela sam zahtev za izdavanje uverenja o visini zadrzane sume penzije 11.januara 2018.godine, ali do danas nisam dobila uverenje , kako bi podnela nov zahtev Fondu PIO za povracaj odu

    zete sume. Fond je bio duzan da dostavi uverenje u zakonskom roku. Sta raditi u ovon slucaju?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *