Nelegalne agencije za zapošljavanje – lizing radnika za rad u inostranstvu
26.12.2017.
Protivustavno umanjenje penzija
07.02.2018.

Kazna roditeljima zbog bežanja učenika sa časova do 100.000 dinara

Prema novim propisima odgovornost za neopravdane izostanke dece sa nastave je na roditeljima. O svakom opravdanom izostanku škola se mora obavestiti u roku od dva dana, inače roditelj može platiti kaznu i do 100.000 dinara.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je usvojen 27. septembra 2017. godine, doneo je oštrije kaznene mere za roditelje dece koja uništavaju školsku imovinu, tuku se i maltretiraju druge učenike, bahato se ponašaju, piju, puše ili falsifikuju ocene, ali i za one koji beže sa časova.

U članu 84. zakona navodi se da, ukoliko je učenik sprečen da prisustvuje nastavi, roditelj je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 48 sati o tome obavesti školu. Takođe roditelj mora da opravda izostanke učenika najkasnije u roku od osam dana odgovarajućom lekarskom  dokumentacijom.

Najpre se izriče opomena, a ako učenik i dalje nastavi da bez opravdanja izostaje sa časova, škola obaveštava nadležni sekretarijat Gradske uprave i Centar za socijalni rad. Gradska uprava dalje podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja odnosno staratelja sudu.

Zaprećena kazna za ovaj prekršaj je od 5.000 do 100.000 dinara, a ukoliko roditelj ne izmiri ove obaveze, preti mu kazna zatvora, rad u javnom interesu ili blokada tekućeg računa.

Da je primena zakona već počela je jasno. U decembru mesecu u Pančevu sud je doneo presudu i kaznio roditelje dvoje učenika novčanom kaznom od 5.000 dinara, a u postupku je još 88 podnetih prijava protiv roditelja nesavesnih đaka. Najava ministra prosvete je da će u 2018. godini ovakvi slučajevi postati praksa. Prema njegovim rečima, još nije utvrđeno kako će izgledati društveno-koristan rad u školama a to je još jedna novina u izmeni zakona.  

Nedavno smo pisali o tome da učenik protiv kog je vođen disciplinski postupak može biti izbačen iz škole i bez problema se može upisati u neku drugu, kao i da je protiv nastavnika moguće sprovesti disciplinski postupak ako bi nastavnik sam udario učenika

Zakonom je povećana i donja granica iznosa novčane kazne za direktora ustanove, sa 5.000,00 dinara na 25.000,00 dinara u slučaju povrede zakona koja je predviđena kao prekršaj.


Izvor: Justicija, Radio Televizija Vojvodine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *