Tužbom do očinstva – Rodilo se, valja ga i na sudu dobiti
18.11.2016.
Iznajmljivanje stana bez plaćanja poreza – moguće ili ne?
01.12.2016.

Besplatni pravni saveti za pravna lica

Pravna lica imaju pravo na Besplatan pravni savet kod Justicije. To važi za preduzeća i za preduzetnike. Dovoljno je da se Registrujete i u pisanoj formi izložite problem i postavite pitanje, a naš pravni tim će vam brzo odgovoriti.

Ako imate probleme sa potraživanjima, želite da registrujete ili preregistrujete preduzeće, agenciju, radnju a ne znate kako, imate dugovanja prema dobavljačima, ili bi napravili izmenu Ugovora sa svojim radnikom tako da on obavlja neku drugu delatnost i slične situacije, slobodno nam se obratite za pomoć.
Navikli smo da pomoć advokata zatražimo tek kada smo suočeni sa pretnjom ili pokušajem da naša prava budu bitno ugrožena (tužba, opomena, odluka, presuda), ili kad već jesmo ugroženi. Mnogo ređe zatražimo pomoć na vreme, u fazi definisanja nekog pravnog odnosa (ugovor, prenos prava i sl.).

Savet u vezi sa Zakonima i propisima Republike Srbije daje se elektronskom poštom ili izuzetno telefonom, ukoliko naš advokat tako proceni.

Besplatan pravni savet ne obuhvata satanak sa pravnikom ili pravnim timom.

Justicija nudi jedinstveni sistem pravne zaštite koji pruža neprekidnu, efikasnu i finansijski prihvatljivu podršku i u situaciji kada ste Vi ugrozili tuđa prava (svesno ili nesvesno) i očekujete fer šansu da posledice budu realne, i u situaciji kada je neko drugi ignorisao ili namerno povredio Vaša prava, pa očekujete fer nadoknadu pretrpljene štete.

 


Justicija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *