Praćenje toka predmeta prekršajnih sudova od sada i online
01.09.2016.
Podela imovine stečene u braku
06.09.2016.

Detalji ugovora o prodaji na daljinu

Poštovani kupci,

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014 i 6/2016) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.justicija.rs smatra prodajom na daljinu.

Prodajna Cena paketa usluga (U daljem tekstu: Paket) je sadržana u ponudi koja je istaknuta na našoj internet stranici, cena je izražena bez PDV-a, zajedno sa načinom i modusom plaćanja.

Zakon o zaštiti potrošača predvidja da  Prodavac odgovara za nesaobraznost usluge koju nudi.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo korisnika, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti, u daljem tekst: Potrošač), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada je ugovor stupio na snagu, odnosno od dana potpisivanja Ugovora. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora, da navede razloge zbog kojih odustaje. Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji se dostavlja svakom potrošaču uz Ugovor i dostupan je na našoj prodajnoj internet stranici (Obrazac). Obrazac treba popuniti shodno relevantnim podacima o kupcu i kupljenom proizvodu, odštampati, potpisati i vratiti poštom na sledeću adresu: Justicija Sistemi doo, Slavka Rodića br. 6, 11000 Beograd ili poslati u elektronskoj formi na Email adresu: office@justicija.rs sa naznakom REKLAMACIJA.

Ukoliko se slučajno odlučite za odustanak od ugovora, molimo Vas da razlog odustanka navedete u obrascu, kako bismo razlog eventualnog Vašeg nezadovoljstva mogli otkloniti i unaprediti svoju delatnost, radi efikasnijeg zadovoljavanja interesa i želja kupaca u budućnosti.

Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku.

Korisnik je dužan da  obaveštenje (obrazac o odustanku) ukoliko želi da raskine ugovor pošalje Justiciji u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 14 dana potpisivanja Ugovora. Po isteku roka od 14 dana Korisnik gubi pravo na odustanak od ugovora.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Ukoliko se Korisnik odluči na zamenu za drugi proizvod, ovo pravo može ostvariti elektronski putem na email adresi office@justicija.rs, sa naznakom zamena, kao i naznakom željenog paketa.

Navedeno pravo Korisnik može ostvariti u istom roku u kome ostvaruje pravo na odustanak od ugovora.

Trgovac ima pravo da uskrati vraćanje cene u vrednosti već pruženih usluga, a u skladu da članom 35 Zakona o zaštiti potrošača i Advokatskom tarifom.

Korisnik je dužan pročitati opšte uslove istaknute internet stranici www.justicija.rs, te se ima smatrati da je iste pročitao i da ih prihvata.

S poštovanjem,

JUSTICIJA SISTEMI DOO

Ul.Slavka Rodića br. 6, 11000 Beograd

Mat br. 21205834, tel: 011/2322459

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *