Najugroženiji građani oslobođeni plaćanja sudskih troškova
02.06.2016.
Neograničena pravna zaštita*
20.06.2016.

Problemi sa potraživanjima – Kada ni kompenzacija ne pomaže

Svi pravni subjekti u Srbiji u nedostatku novca pribegavaju metodama kompenzacije, odnosno plaćanju u robi i uslugama a u cilju zatvaranja obaveza i potraživanja prema partnerima bez tokova novca.

Problem naplate je utoliko veći, ukoliko imate malu agenciju, i nemate velike prihode, a partner sa kim sarađujete je velika firma, i vaše račune zanemaruje jer imaju veće obaveze. Poreske i druge obaveze neće čekati i vi morate da naplatite svoja potraživanja.

Ukoliko ste agencija, i dajete uslugu, utoliko vam je situacija nepovoljnija jer račun možete ispostaviti tek po obavljenom poslu, a ukoliko klijent ne plati, vi ne možete da poništite svoj rad.

Ipak postoji nekoliko načina kojima obezbeđujete dokaz da ste uslugu izvršili.

Jedan od njih je radni nalog. Ako uslugu obavljate na terenu, potpis komitenta bio bi dokaz o tome da je usluga izvršena.

Obavezno pošaljite račun za izvršene usluge, sa datumom izvršenja i rokom dospeća. U račun možete uneti i usluge po radnim nalozima, ili specifikaciju usluga.
Ako ste u sistemu PDV-a zakon vas obavezuje da račun ispostavite do kraja meseca u kome je usluga izvršena, kako bi klijent do 10. narednog meseca regulisao porez.

Nakon isteka roka plaćanja, klijentu možete poslati opomenu. Prvo u vidu istog računa recimo, ili izvod otvorenih stavki (IOS), a tek onda kao opomenu.

Ako postoji mogućnost naplate potraživanja putem kompenzacije, ponudite  klijentu da dugovanja namirite tom mogućnošću.

Dakle, ukoliko imate situaciju u kojoj vam partnerska firma duguje određeni iznos, a u isto vreme potražuje vaše dugovanje, ne morate vršiti plaćanje već možete izvršiti prebijanje pomenutih dugova. U nekim slučajevima možete raditi i trojnu kompenzaciju, ako vaš klijent duguje vama, a vi dugujete nekome ko duguje vašem klijentu.

Kompenzacija se sprovodi u poslovnim knjigama oba učesnika, i dužnika i poverioca. Neophodno je da dugovanja i potraživanja budu dospela, da bi kompenzacija mogla da se sprovede. Takođe, podrazumeva se da su dužnik i poverilac jedan drugome izdali račune koji su proknjiženi. U poslovnim knjigama, isti partner pojavljuje se i kao kupac i kao dobavljač. Dug i potraživanje u istom iznosu, se prema istom partneru,  zatvara na bazi Izjave o kompenzaciji.

Ukoliko dugovanja nisu u istom iznosu, kompenzacija se obavlja u visini nižeg potraživanja, a preostali deo duga ostaje da se plati.

Ukoliko klijent preterano kasni sa plaćanjem, po Zakonu o rokovima i izmirenju novčanih obaveza vi imate pravo obračunate kamatu za svaki dan kašnjenja. Kamata je zakonom propisana i obračunava se kumulativno. To znači, ako za jedan dan obračunate kamatu na dug, već za sledeći dan obračunavate kamatu na dug uvećan za prethodno obračunatu kamatu. Ovo može predstavljati značajan dodatni trošak za klijenta koji odbija da vam plati.

Ukoliko i pored svih navedenih stavki klijent ipak ne želi da plati, svoj dug možete da naplatite sudskim putem – tužbom.

Ako ste sve obavili po uputstvima koje smo vam naveli, naplata je rutinska i izvesna, a ukoliko ste korisnik nekog od programa Justicije, uz značajno mala sredstva možete ostvariti naplatu vaših potraživanja.  

Da naglasimo i ovo, Zakonom o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, član 5, koji je na snazi od 1. oktobra 2015. godine, zabranjeno je vršiti prebijanje sa dužnicima čiji su tekući računi u blokadi.


Izvor: Justicija, mojafirma.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *