Zaštita od samovolje turističkih agencija
20.05.2016.
Problemi sa potraživanjima – Kada ni kompenzacija ne pomaže
16.06.2016.

Najugroženiji građani oslobođeni plaćanja sudskih troškova

Najugroženijim građanima Srbije Zakon o sudskim taksama omogućava oslobađanje od plaćanja sudskih troškova. Naime, ukoliko su vaši prihodi minimalni i spadate u grupu siromašnijih članova društva, a plaćanjem bi ugrozili vašu i egzistenciju vaših članova domaćinstva, pravda i zakon vam ipak nisu nedostupni.

Bez obzira da li vi tužite nekoga i tako potražujete dugovanja prema vama, ili neko tuži vas pa ste primorani da pišete i odgovor na tužbu, čak iako niste krivi u obavezi ste da platite sudsku taksu. Taksena obaveza nastaje danom pravosnažnosti odluke kojom je tužba odbijena ili odbačena.

Visina sudske takse obračunava se na osnovu vrednosti sudskog spora, a počinje od trenutka predaje tužbe. To praktično znači da vaša potraživanja na početku spora ulaze u obračun za izračunavanje sudske takse iako sud u vašu korist možda dosudi manju vrednost od one koju ste tražili.

Ukoliko vodite krivični postupak postoje i troškovi za svedoke, veštake, tumače, stručna lica, uviđaje.

Ovakvoj naplati podležu i ostali sudski sporovi kao što su razvod braka, deoba imovine, dokazivanje vlasništa nad nepokretnom ili pokretnom imovinom i sl.

Recimo da imate dužnika koji vam duguje 130.000 dinara. Na vrednost spora u iznosu ove sume sud će vam naplatiti taksu na tužbu u iznosu od 12.400 din. Ukoliko niste zadovoljni presudom, pa rešite da pišete žalbu, sud će vam naplatiti i taksu na žalbu.

Ovoj sumi novca svakako morate da dodate i advokatske troškove pisanja žalbe i tužbe, kao i svaki izlazak na ročište, pa ukupna suma koju na kraju morate da platite, neretko bude veća od iznosa koji potražujete.

Prema članu 164. Zakona o sudskim taksama, sud će osloboditi od plaćanja troškova postupka stranku koja prema svom opštem imovnom stanju nije u mogućnosti da snosi troškove. Oslobođenje od plaćanja troškova postupka obuhvata oslobođenje od plaćanja takse i oslobođenje od polaganja predujma za troškove svedoka, veštaka, uviđaja i sudskih oglasa.
Sud moze osloboditi stranku i samo od plaćanja takse.

Kada je stranka potpuno oslobođena od plaćanja troškova postupka (član 164. stav 2), prvostepeni sud će priznati stranci i pravo na besplatno zastupanje, ako je to nužno radi zaštite prava stranke.

Kako o svakom zahtevu ponaosob odlučuje sud, u zavisnosti i od visine sudske takse koju treba naplatiti, najvažnije je da se zahtev za oslobađanje uputi sudu u zakonskom roku i sa svom potrebnom dokumentacijom. Dopunu dokumentacije može i sam sud tražiti.

 

Ko ostvaruje pravo na oslobađanje od sudskih troškova?

Prema Zakonu o sudskim taksama oslobađanje od plaćanja može tražiti samo fizičko lice.

Članovi domaćinstva iz socijalno ugroženih porodica, korisnici novčane socijalne pomoći, kao i nezapošljena lica koja ne poseduju nekretnine upisane na svoje ime ostvaruju pravo na oslobadjanje od sudske takse.

Prema članu 10. Zakona o sudskim taksama:

“Sud može osloboditi taksenog obveznika od plaćanja takse ako bi plaćanjem takse, imajući u vidu visinu sredstava iz kojih se obveznik i članovi njegovog domaćinstva izdržavaju, ta sredstva bila u tolikoj meri umanjena da bi time bila ugrožena njihova socijalna sigurnost.

Pre donošenja odluke sud će oceniti sve okolnosti, a naročito će uzeti u obzir vrednost merodavnu za naplatu takse, ukupan prihod taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, broj lica koje takseni obveznik izdržava.”

Da bi stranka bila oslobođena od plaćanja troškova postupka mora da podnese zahtev prvostepenom sudu. Ovaj predlog stranka može da podnese do okončanja prvostepenog postupka.

Uz zahtev stranka mora da priloži i dokaz o svom imovnom stanju.

Uverenje nadležnog organa u kome se mora naznačiti iznos poreza koji plaća domaćinstvo i pojedini članovi domaćinstva, kao i drugi izvori njihovih prihoda i uopšte imovno stanje stranke.
U praksi je naglašeno da je potrebno dostaviti potvrdu o broju članova domaćinstva, broju izdržavanih lica i potvrdu o prihodima i ukupnoj imovini stranke i članova domaćinstva.

Ukoliko stranka ili članovi domaćinstva nemaju prihode ili imovinu takođe je potrebno dostaviti potvrdu od nadleženog organa (rešenje korisnika o novčanoj socijalnoj pomoći, uverenje iz katastra).

Uverenja ne smeju biti starija od 6 meseci.

Članom 16 istog zakona propisano je da:

Ako sudski postupak traje duže od dve godine lice oslobođeno od plaćanja sudske takse dužno je da po isteku druge i svake sledeće godine trajanja postupka podnese uverenje o svom imovnom stanju.

Vrlo je bitno da o ovakvoj meri advokat zastupnik upozna svog klijenta a to često nije slučaj. Praksa govori da većina klijenata ne zna za ovakvu odredbu sve do trenutka kad im se ne uruči opomena za plaćanje takse na ime sudskih troškova, a tada je nemoguće tražiti oslobađanje od troškova.

Prema važećem Zakonu o sudskim taksama, najniža taksa iznosi 1.900 dinara, a najviša 97.500 dinara.

Oslobođenje od plaćanja takse dato u parničnom, vanparničnom i krivičnom postupku, kao i u postupku u upravnim sporovima važi i u postupku izvršenja odluka donetih u tim postupcima, ako se izvršenje zahteva u roku od tri meseca po pravosnažnom okončanju postupka.

Važno je naglasiti i da su potrošači oslobođeni plaćanje sudske takse za potrošačke sporove do vrednosti od 500.000 dinara o čemu smo već pisali.


Izvor: Justicija

13 Comments

 1. rumena says:

  svaka cast ko je doneo ovu odluku

 2. Dragomir Stojanovic says:

  Takodje kada se radi o potrosackom sporu gradjani su oslobodjeni takse do 500 000 din vrednost spora

 3. Ivana says:

  Kojim zakonom je regulisano da samohrana majka sa minimalnim prihodima na mora da snosi troskove spora oko utvrdjivanja ocinstva?

 4. Natasa says:

  Postovani,
  zanima me sledece:
  Naime,vodim radni spor pune 6 godine.Sudu sam dostavila sbe dokaze za oslobadjanje od sudskih troskova prema zakonu o sudskim taksama,medjutim postupajuci sudija je to zanemario.Kakvi su dalji koraci i da li postoji rok za odgovor na zahtev stranke.Hvala unapred na odgovoru.

 5. Bobica says:

  Postovani, tuzila sam Nacionalnu sluzbu zaposljavanja za manje isplacenu naknadu u vreme nezaposlenosti. Advokat mi je trazio da platim taksu u iznosu od 3.700,00 dinara, sto sam i ucinila. Tuzbi po ovom osnovu je puno i vecina nije platila taksu. Da li sam trebala da platim taksu i ako nisam kako mogu da povratim novac. Sudjenja nije bilo, cerkala se odluka Kasacionog suda. Interesuje me kako je moguce da se pre ove Odluke presudjivalo u korist ostecenih.
  Hvala puno.

  • Justicija says:

   Poštovana,

   Po Zakonu o sudskim taksama ukoliko ste ispunjavali uslove za oslobađanje od sudske takse, mogli ste biti oslobođeni plaćanja, ali je za tako nešto bilo potrebno pisati zahtev.
   Uplaćenu taksu ne možete povratiti. Taksa se plaća po podnošenju tužbe.

   Sve ostale detalje možete razmotriti sa našim advokatima u vidu Besplatnog pravnog saveta. Potrebno je da popunite formu i u njoj postavite pitanje, a oni će Vam u ško skorijem roku odgovoriti putem emaila.

   Srdačan pozdrav

 6. Zorica says:

  Kao primalac nege i pomoci i primalac minimalne invaidske penzije da li mogu biti oslibodjena sudskih taksi? Stigla mi je opomena da platim 10.000 dinara. Hvala

 7. Momcilo jablanivic says:

  Dali postoji oslobodjenje od upravnih,opstinskih taksi po istim principima,resenja centra za socijalni rad i sl.

 8. Suzana says:

  Razvela sam se 2011 i dodeljena mi je alimentacija, ali do danas nisam dobila ni JEDNU jedinu iako sam bivšeg tužila i dobila izvršno rešenje. Ali je zato sud meni blokirao PRAZAN račun, koji sam otvorila upravo zbog alimentacije(nezaposlena sam) zbog duga od 9825 din na ime sudske takse. Sada je predmet kod izvršitelja, troškovi su verovatno uvećani. A moja alimentacija kasni OSAM godina, postoji izvršno rešenje a sud NE REAGUJE!!! Šta da preduzmem? Hvala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *