Potpuna pravna zaštita* za Vas i Vašu porodicu

Osnovna
pretplata

2.000 din.


/mesečno

 • · Potpuna
  i neograničena
  pravna zaštita*

 • · 50% popusta
  na zastupanja
  na sudu

 • Porodična pretplata

  3.000 dinara

  /mesečno*

Posebna
pretplata


5.000 din./mesečno

 • · Potpuna
  i neograničena
  pravna zaštita*

 • · 60% popusta
  na zastupanja
  na sudu

 • Porodična pretplata

  7.500 dinara

  /mesečno*

• Godišnjim programom pravnih usluga zaštićeni ste tokom svih 12 meseci.
• Programi se odnose i na članove Vaše porodice.
• Pravo na intervencije stičete odmah posle prve uplate.

Obezbeđena kompletna i neograničena pravna zaštita i popust na cene zastupanja na sudu.*

O nama


Pravna zaštita i zaštita prava je osnovna potreba svake zajednice.
U pravnom saobraćaju pojedinaca sa državom, institucijama, firmama, trećim licima,… građanima je potrebna pomoć.

Onaj koji pruža pomoć mora biti potpuno u službi građanina.
Intervencije pružalaca pravne pomoći moraju biti transparentne: od kompetentnosti, kvaliteta usluge (posvećenosti), ostvarenog rezultata i prava na zadovoljstvo ili nezadovoljstvo ishodom saradnje.

Ekipa mladih ljudi odlučila je da baš u ovoj oblasti, zaštiti prava građana, napravi veliki iskorak. Pojedinac, koji nije osposobljen da štiti svoja prava, dobija pravnika-partnera, koji će u njegovo ime, za njegov interes i u njegovu očiglednu korist, ulaziti u pravne relacije sa svim trećim licima. Pravnik-partner isključivo brine o interesu svog klijenta. Dalje...

Aktuelnosti

1Protivustavno umanjenje penzija

Zakon o privremenom uređenju načina isplate penzija koji je Narodna skupština Srbije usvojila 26. 10. 2014. godine po hitnom postupku, a čija je primena počela od novembra 2014. po mnogo čemu je protivustavan. Iako u njemu ne stoji datum kraja primene zakona, upitna je i njegova formulacija “privremen” koja je u nazivu zakona ostala.

Naime, Zakon o privremenom uređenju načina isplate penzija ima svega šest članova, od kojih su dva potpuno protivustavna. Oni govore o iznosu umanjenja za penzije od 25.000 dinara do 40.000 dinara i za one iznosa preko 40.000 dinara. Dalje...2Kazna roditeljima zbog bežanja učenika sa časova do 100.000 dinara

Prema novim propisima odgovornost za neopravdane izostanke dece sa nastave je na roditeljima. O svakom opravdanom izostanku škola se mora obavestiti u roku od dva dana, inače roditelj može platiti kaznu i do 100.000 dinara.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je usvojen 27. septembra 2017. godine, doneo je oštrije kaznene mere za roditelje dece koja uništavaju školsku imovinu, tuku se i maltretiraju druge učenike, bahato se ponašaju, piju, puše ili falsifikuju ocene, ali i za one koji beže sa časova. Dalje...3Nelegalne agencije za zapošljavanje - lizing radnika za rad u inostranstvu

Sve je više firmi koje nude posao u inostranstvu a nemaju dozvolu za rad kao agencije za zapošljavanje. I pored toga, građani se svakodnevno sreću sa oglasima za posao u inostranstvu kompanija koje koriste rupe u zakonu pa radnike šalju na privremen “obuke” ili kako bi izveli neke radove kojima se ta firma  bavi. Dalje...4Kapara i odustanica u postupku kupoprodaje nekretnina - uloga notara

Javni beležnik ili Notar predstavlja jednu od najvažnijih karika u postupku kupoprodaje nekretnina. Najznačajnija aktivnost koju obavlja notar je overa (solemnizacija) Predugovora ili Ugovora o kupoprodaji. Dok je nekadašnja overa u sudu predstavljala overu potpisa, sada se overom kod notara overava sadržaj ugovora (solemnizacija).

Izmenom Zakona o javnim beležnicima uloga notara u overi kupoprodajnih ugovora je znatno izmenjena u odnosu na  nekadašnju uloge suda. Njihova odgovornost za ispravnost poverenog posla je izuzetno velika, pa je izmenjena i procedura koja nije postojala u vreme overe ove dokumentacije u Sudu. Dalje...5Nasilje u školama: Novi zakon povećao odgovornosti ali i kazne za direktore, roditelje i učenike

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je nedavno usvojen. Iako pod stalnom kritikom, zbog nekih odredbi, ovaj zakon donosi i neke dobre propise u borbi protiv vršnjačkog nasilja. Znatno veće kazne kako za zaposlene, tako i za roditelje, mogle bi dati rezultate u borbi protiv problema sa kojima se susrećemo svakodnevno.

Novim zakonom proširena je odgovornost u oblasti zabrana u odnosu na nasilje i diskriminaciju, povećane su novčane kazne, a uvode se i nove vaspitno-dispciplinske mere: društveno koristan i humanitarni rad. Dalje...6Vanbračna ili bračna zajednica - mogući problemi

U današnje vreme česta je situacija da dva partnera žive u zajednici, imaju dece i čine porodicu ali nisu venčani. Iako je vanbračna zajednica zakonski izjednačena sa bračnom u pogledu prava i obaveza, to u praksi nije baš tako.

Vanbračna zajednica je na osnovu Porodičnog zakona trajna zajednica života žene i muškarca između kojih nema bračnih smetnji. Jedne žene, i jednog muškarca, koji nemaju nerešene bračne statuse. Prava i dužnosti vanbračnih supružnika ista su kao i onih koji su u braku. Praktično, jedina razlika između bračne i vanbračne zajednice je “parče papira” u matičnoj službi. I upravo tu, nastaju problemi. Dalje...7Podela bračne imovine – posebna imovina uložena u zajedničku

Kad je podela bračne imovine u pitanju parnice umeju da zadaju dosta glavobolja, naročito ukoliko je jedan od supružnika ulagao u zajedničku nepokretnost deo svoje posebne imovine, nasleđen novac ili novac stečen prodajom nasleđene imovine. Dalje... 

Pitanja i odgovori

1Bračnom partneru u nasledstvo sve, a sinu ništa

Poštovani,
Suprug i ja posedujemo sledeće:
– kuću i imanje kupljene od novca stečenog prodajom prethodno zajednički stečenog stana (uredno uknjiženo i uneto u katastar);
– auto koji je kupljen na moje ime radi oslobađanja od carinjenja...
Dakle sve što imamo stečeno je u braku, osim novca na mom deviznom računu.
Od potomaka suprug ima sina iz prethodnog braka i unuku, a ja imam roditelje, brata i bratanca. Moj suprug svom sinu ne želi da ostavi ni prebijenog cvonjka...
Da li je moguće prebaciti svu našu zajedničku imovinu na mene?
Postoji li ikakva mogućnost da to jednog dana bude osporavano?

Poštovana,
Uvek interesantna tema ostavinskog postupka, o kojoj smo i nedavno pisali.
Ostavilac, odnosno u Vašem slučaju suprug, može testamentom isključiti nužnog naslednika (sina) ukoliko se ispuni zakonski uslov da se nužni naslednik povredom neke zakonske ili moralne obaveze teže ogrešio o njega....

Dalje...

2Zaplena imovine trećem licu zbog neotplaćenog kredita

Poštovani, Nakon što mi je radni odnos prestao 2014. godine nezakonito od strane poslodavca, istog sam tužio i postupak jos uvek traje. Nakon prestanka rada, nisam imao sredstava da otplaćujem kredit kod banke (gotovinski kredit) te su isti raskinuli. Sredstvo obezbeđenja kredita je menica.
Moj otac i baka koji žive na pomenutoj adresi nemaju račune za nameštaj i tehniku koja je kupljena pre dosta godina, većina stvari stara je i preko 20 godina pa me zanima kako mogu da sprečim da ih ne diraju?

Poštovani,
Hvala Vam najpre što ste ovako detaljno opisali Vaš problem. Trebali biste odmah da kontaktirate banku i da pokušate da sa njima obavite razgovor, u pravcu da ste Vi samo formalno prijavljeni na adresi vaših roditelja, da tu ne živite, da su pokretne stvari imovina vaših roditelja i da ćete u što skorijem roku zasnovati radni odnos, kao i da im date podatke o Vašem poslodavcu. Sve to sa molbom...

Dalje...

3Iznajmljivanje stana bez plaćanja poreza – moguće ili ne?

Poštovani,
Majka poseduje nekretninu u vlasništvu. Zbog visokih komunalija preselila se u drugi grad a stan je ustupila na korišćenje svojoj prijateljici, koja pristaje da živi tu a zauzvrat da samo plaća račune.
Interesuje me, kakav ugovor ili ovlašćenje ili punomoć njih dve moraju da sklope, kako bi žena u slučaju neke poreske kontrole imala dokument kod sebe da ne živi tu neovlašćeno a da nije ni podstanar, odnosno – da ne plaća zakup ?

Poštovana,
Novi Zakon o stanovanju nalazi se pred poslanicima u skupštini i trebalo bi da se izglasa u decembru. On donosi bitne novine stanarima zgrada, a jedna od njih je i da će u zgradama biti postavljeni Upravnici. To znači, da će stanodavci morati podatke o zakupcima da dostave upravniku zgrade.

Dalje...

4Da li je moguće izmeniti tužbeni zahtev ako je spor u toku?

Nakon dobijenog otkaza podnela sam tužbu sudu i tražila privremenu meru za vraćanje u radni odnos. Moje pitanje je da li mogu da izmenim tužbeni zahtev tako da mi se po Kolektivnom ugovoru firme isplati novčana naknada ako se utvrdi da je otkaz nezakonit, a da ne budem vraćena na posao. Da li se zahtev predaje na zakazanom ročištu?

Moguće je izmeniti tužbeni zahtev a sam postupak se zove Objektivno preinačenje tužbe.
Tužilac može sve do zaključenja glavne rasprave preinačiti tužbu.
Ako je tužba dostavljena na odgovor tuženom, za preinačenje se zahteva i pristanak tuženog. U slučaju da se tuženi protivi, sud...

Dalje...

5Naknada štete zbog povrede u gradskom prevozu

Poštovani,
Maloletna ćerka se povredila u gradskom prevozu. Nakon što je vozač naglo zakočio, došlo je do udarca glavom i preloma nosa. Dete izlazi iz autobusa, sama odlazi u hitnu gde konstatuju prelom nosa...

Svaki prevoznik mora imati zaključeno osiguranje koje pokriva štetu putnika ukoliko dođe do nezgode, kao sto je u konkretnom slučaju pretrpela Vaša ćerka. Ovo osiguranje je regulisano Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.
Ono što prvo morate uraditi je ...

Dalje...

6Da li možete biti oslobodjeni plaćanja sudske takse?

Sudske takse su, po mišljenju mnogih, previsoke u odnosu na platežnu moć stanovništva u Srbiji. Naime, ukoliko su vaši prihodi minimalni i spadate u grupu siromašnijih članova društva, a plaćanjem bi ugrozili vašu i egzistenciju vaših članova domaćinstva, pravda i zakon vam ipak nisu nedostupni.

Zakonom o sudskim taksama omogućeno je oslobadjanje od plaćanja najugroženijim članovima društva.

Bez obzira da li vi tužite nekoga i tako potražujete dugovanja prema vama, ili neko tuži vas pa ste primorani da pišete i odgovor na tužbu, čak iako niste krivi u obavezi ste da platite sudsku taksu.

Visina sudske takse obračunava se na osnovu vrednosti sudskog spora, a počinje od trenutka predaje tužbe. To praktično znači da vaša potraživanja na početku spora ulaze u obračun...

Dalje...