Potpuna pravna zaštita* za Vas i Vašu porodicu

Osnovna
pretplata

2.000 din.


/mesečno

 • · Potpuna
  i neograničena
  pravna zaštita*

 • · 50% popusta
  na zastupanja
  na sudu

 • Porodična pretplata

  3.000 dinara

  /mesečno*

Posebna
pretplata


5.000 din./mesečno

 • · Potpuna
  i neograničena
  pravna zaštita*

 • · 60% popusta
  na zastupanja
  na sudu

 • Porodična pretplata

  7.500 dinara

  /mesečno*

• Godišnjim programom pravnih usluga zaštićeni ste tokom svih 12 meseci.
• Programi se odnose i na članove Vaše porodice.
• Pravo na intervencije stičete odmah posle prve uplate.

Obezbeđena kompletna i neograničena pravna zaštita i popust na cene zastupanja na sudu.*

O nama


Pravna zaštita i zaštita prava je osnovna potreba svake zajednice.
U pravnom saobraćaju pojedinaca sa državom, institucijama, firmama, trećim licima,… građanima je potrebna pomoć.

Onaj koji pruža pomoć mora biti potpuno u službi građanina.
Intervencije pružalaca pravne pomoći moraju biti transparentne: od kompetentnosti, kvaliteta usluge (posvećenosti), ostvarenog rezultata i prava na zadovoljstvo ili nezadovoljstvo ishodom saradnje.

Ekipa mladih ljudi odlučila je da baš u ovoj oblasti, zaštiti prava građana, napravi veliki iskorak. Pojedinac, koji nije osposobljen da štiti svoja prava, dobija pravnika-partnera, koji će u njegovo ime, za njegov interes i u njegovu očiglednu korist, ulaziti u pravne relacije sa svim trećim licima. Pravnik-partner isključivo brine o interesu svog klijenta. Dalje...

Aktuelnosti

1Naknada štete prilikom povrede u javnom prevozu

U današnje vreme se provodi mnogo vremena u javnom prevozu, naročito u gradovima. U pravilu su sva ta prevozna sredstva znatno opterećena pa se ne omogućava svim putnicima da u toku vožnje sede, što je najbezbednije kada je u pitanju zaštita putnika. Istovremeno gust saobraćaj često nameće potrebu za iznenadnim i naglim reakcijama vozača pa se dešava da zbog naglog kočenja ili nagle i neočekivane promene pravca kretanja putnik bude povređen. Putnici u svim vrstama prevoza, pa tako i u javnom prevozu, imaju pravo da traže nadokandu štete zbog izazavane povrede. Dalje...2Novi zakon o putevima: Privatne parcele postaju državne u javnom interesu

Srbija će uskoro dobiti novi Zakon o putevima, koji će konačno rešiti upravljanje javnim putevima u svojini autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Svoje mesto dobiće i nekategorisani putevi, a privatne parcele u granicama zaštitnog pojasa koje novi zakon propisuje, prelaze u vlasništvo države zbog javnog interesa.

Vlada Srbije usvojila je predlog novog zakona o putevima i uputila ga poslanicima Skupštine Srbije na usvajanje. Zbog toga što je trebalo izmeniti i dopuniti mnogo članova postojećeg Zakona o putevima, zaključeno je da je bolje doneti novi zakonski propis. Dalje...3Ozakonjenje objekta i oslobađanje od plaćanja takse

Zakon o ozakonjenju objekata je stupio na snagu 2015. godine i po ovom zakonu mogli su se ozakoniti objekti za koje je do 2014. godine podnet zahtev za legalizaciju i objekti koji su vidljivi na satelitskom snimku do novembra 2015. godine.

Objektima za koje nije podnet zahtev inspekcija je izdala rešenje o rušenju i prosledila ga sekretarijatu, a oni po službenoj dužnosti automatski pokreću postupak ozakonjenja. Dalje...4Za objavljene fotografije dece bez saglasnosti roditelja kazna zatvora do tri godine

Sve češća je pojava da se fotografije dece objavljuju na internetu ili u brošurama bez prethodne saglasnosti roditelja. Zakon to ne dozvoljava a zaprećena kazna je novčana, pa i do tri godine zatvora.

Živimo u vremenu kada škole i vrtići imaju sistem obaveštavanja roditelja o tome šta rade njihova deca fotografijama ili video sadržajem, putem Vajber ili Fejsbuk grupa, a česta je pojava i objavljivanje čuvenih “selfija” sa nastavnicima nakon takmičenja, ili objavljivanje slika iz igraonica u svrhu reklame na Fejsbuku. Dalje...5Protivustavno umanjenje penzija

Zakon o privremenom uređenju načina isplate penzija koji je Narodna skupština Srbije usvojila 26. 10. 2014. godine po hitnom postupku, a čija je primena počela od novembra 2014. po mnogo čemu je protivustavan. Iako u njemu ne stoji datum kraja primene zakona, upitna je i njegova formulacija “privremen” koja je u nazivu zakona ostala.

Naime, Zakon o privremenom uređenju načina isplate penzija ima svega šest članova, od kojih su dva potpuno protivustavna. Oni govore o iznosu umanjenja za penzije od 25.000 dinara do 40.000 dinara i za one iznosa preko 40.000 dinara. Dalje...6Kazna roditeljima zbog bežanja učenika sa časova do 100.000 dinara

Prema novim propisima odgovornost za neopravdane izostanke dece sa nastave je na roditeljima. O svakom opravdanom izostanku škola se mora obavestiti u roku od dva dana, inače roditelj može platiti kaznu i do 100.000 dinara.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je usvojen 27. septembra 2017. godine, doneo je oštrije kaznene mere za roditelje dece koja uništavaju školsku imovinu, tuku se i maltretiraju druge učenike, bahato se ponašaju, piju, puše ili falsifikuju ocene, ali i za one koji beže sa časova. Dalje... 

Pitanja i odgovori

1Bračnom partneru u nasledstvo sve, a sinu ništa

Poštovani,
Suprug i ja posedujemo sledeće:
– kuću i imanje kupljene od novca stečenog prodajom prethodno zajednički stečenog stana (uredno uknjiženo i uneto u katastar);
– auto koji je kupljen na moje ime radi oslobađanja od carinjenja...
Dakle sve što imamo stečeno je u braku, osim novca na mom deviznom računu.
Od potomaka suprug ima sina iz prethodnog braka i unuku, a ja imam roditelje, brata i bratanca. Moj suprug svom sinu ne želi da ostavi ni prebijenog cvonjka...
Da li je moguće prebaciti svu našu zajedničku imovinu na mene?
Postoji li ikakva mogućnost da to jednog dana bude osporavano?

Poštovana,
Uvek interesantna tema ostavinskog postupka, o kojoj smo i nedavno pisali.
Ostavilac, odnosno u Vašem slučaju suprug, može testamentom isključiti nužnog naslednika (sina) ukoliko se ispuni zakonski uslov da se nužni naslednik povredom neke zakonske ili moralne obaveze teže ogrešio o njega....

Dalje...

2Zaplena imovine trećem licu zbog neotplaćenog kredita

Poštovani, Nakon što mi je radni odnos prestao 2014. godine nezakonito od strane poslodavca, istog sam tužio i postupak jos uvek traje. Nakon prestanka rada, nisam imao sredstava da otplaćujem kredit kod banke (gotovinski kredit) te su isti raskinuli. Sredstvo obezbeđenja kredita je menica.
Moj otac i baka koji žive na pomenutoj adresi nemaju račune za nameštaj i tehniku koja je kupljena pre dosta godina, većina stvari stara je i preko 20 godina pa me zanima kako mogu da sprečim da ih ne diraju?

Poštovani,
Hvala Vam najpre što ste ovako detaljno opisali Vaš problem. Trebali biste odmah da kontaktirate banku i da pokušate da sa njima obavite razgovor, u pravcu da ste Vi samo formalno prijavljeni na adresi vaših roditelja, da tu ne živite, da su pokretne stvari imovina vaših roditelja i da ćete u što skorijem roku zasnovati radni odnos, kao i da im date podatke o Vašem poslodavcu. Sve to sa molbom...

Dalje...

3Iznajmljivanje stana bez plaćanja poreza – moguće ili ne?

Poštovani,
Majka poseduje nekretninu u vlasništvu. Zbog visokih komunalija preselila se u drugi grad a stan je ustupila na korišćenje svojoj prijateljici, koja pristaje da živi tu a zauzvrat da samo plaća račune.
Interesuje me, kakav ugovor ili ovlašćenje ili punomoć njih dve moraju da sklope, kako bi žena u slučaju neke poreske kontrole imala dokument kod sebe da ne živi tu neovlašćeno a da nije ni podstanar, odnosno – da ne plaća zakup ?

Poštovana,
Novi Zakon o stanovanju nalazi se pred poslanicima u skupštini i trebalo bi da se izglasa u decembru. On donosi bitne novine stanarima zgrada, a jedna od njih je i da će u zgradama biti postavljeni Upravnici. To znači, da će stanodavci morati podatke o zakupcima da dostave upravniku zgrade.

Dalje...

4Da li je moguće izmeniti tužbeni zahtev ako je spor u toku?

Nakon dobijenog otkaza podnela sam tužbu sudu i tražila privremenu meru za vraćanje u radni odnos. Moje pitanje je da li mogu da izmenim tužbeni zahtev tako da mi se po Kolektivnom ugovoru firme isplati novčana naknada ako se utvrdi da je otkaz nezakonit, a da ne budem vraćena na posao. Da li se zahtev predaje na zakazanom ročištu?

Moguće je izmeniti tužbeni zahtev a sam postupak se zove Objektivno preinačenje tužbe.
Tužilac može sve do zaključenja glavne rasprave preinačiti tužbu.
Ako je tužba dostavljena na odgovor tuženom, za preinačenje se zahteva i pristanak tuženog. U slučaju da se tuženi protivi, sud...

Dalje...

5Naknada štete zbog povrede u gradskom prevozu

Poštovani,
Maloletna ćerka se povredila u gradskom prevozu. Nakon što je vozač naglo zakočio, došlo je do udarca glavom i preloma nosa. Dete izlazi iz autobusa, sama odlazi u hitnu gde konstatuju prelom nosa...

Svaki prevoznik mora imati zaključeno osiguranje koje pokriva štetu putnika ukoliko dođe do nezgode, kao sto je u konkretnom slučaju pretrpela Vaša ćerka. Ovo osiguranje je regulisano Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.
Ono što prvo morate uraditi je ...

Dalje...

6Da li možete biti oslobodjeni plaćanja sudske takse?

Sudske takse su, po mišljenju mnogih, previsoke u odnosu na platežnu moć stanovništva u Srbiji. Naime, ukoliko su vaši prihodi minimalni i spadate u grupu siromašnijih članova društva, a plaćanjem bi ugrozili vašu i egzistenciju vaših članova domaćinstva, pravda i zakon vam ipak nisu nedostupni.

Zakonom o sudskim taksama omogućeno je oslobadjanje od plaćanja najugroženijim članovima društva.

Bez obzira da li vi tužite nekoga i tako potražujete dugovanja prema vama, ili neko tuži vas pa ste primorani da pišete i odgovor na tužbu, čak iako niste krivi u obavezi ste da platite sudsku taksu.

Visina sudske takse obračunava se na osnovu vrednosti sudskog spora, a počinje od trenutka predaje tužbe. To praktično znači da vaša potraživanja na početku spora ulaze u obračun...

Dalje...